تصویر
Skip Navigation Links
خانه
مرواجایزه‌دریک‌نگاهExpand مرواجایزه‌دریک‌نگاه
مرواجایزه چیستExpand مرواجایزه چیست
برندگان
سفارش‌آگهی
آرشیوآگهی‌ها
نظرسنجی
پرسشنامه
دریافت‌فایل
راهنما
تماس با ما
5Page Rank Check
Skip Navigation Links خانه  ::  نقد کردن جایزه
لینک‌های مرتبط
    با امتیازاتی که مرواجایزه به من می‌دهد چه کاری می توانم انجام دهم؟
    چگونه می توانم امتیازات خود را به پول نقد تبدیل کنم؟
    چگونه می‌توانم جوایز خود را در امور خیریه مصرف کنم؟
    آیا پرداخت پول به حساب های خارج از ایران انجام می شود؟
 
به روش‌های زیر می‌توانید امتیازهای خود را دریافت نمایید:
 
دریافت به صورت نقدی:
 
پس از کسب حداقل 1000 امتیاز می توانید به صورت نقدی، معادل ریالی امتیازهای خود را دریافت نمایید. برای این منظور باید در قسمت Profile، حساب بانکی را تکمیل کنید. واریز از طرف شرکت به کاربران حداکثر در عرض 48 ساعت کاری پس از درخواست کاربر انجام خواهد شد.
 
خرید Online
 
می توانید امتیاز های خود را در سایت های همکار ما خرج کنید. با این کار هم امتیاز ها را به پول نقد تبدیل کرده اید هم با هر خرید تعدادی امتیاز به حساب شما اضافه خواهد شد.
 
امور خیریه:
شما می توانید امتیاز های خود را در یکی از موسسه های معتبر طرف قرار داد شرکت ما به مصرف برسانید. با انتخاب هر یک از گزینه های زیر ما از جانب شما معادل امتیاز هایتان را به حساب موسسه خیریه مربوطه واریز کرده و رسید آن را برای شما ارسال خواهیم کرد.
توافقنامه دریافت راهنما سایت اخبار عضویت تماس با ما نقد کردن جایزه کسب جایزه مرواجایزه جیست؟
تصویر
(Tel) 021_82 81      (Fax) 021_88 500 00 3
تصویر